Focus Hotel

Kontakt

Centralne Biuro Sprzedaży i Marketingu
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02 - 366 Warszawa
Kierownik Marketingu
Izabela Jakubowska
Tel. kom. +48 696 005 772
i.jakubowska@focushotels.pl
Dyrektor Sprzedaży
Bartosz Bucki
Tel. kom. +48 669 979 190
b.bucki@focushotels.pl

Współpraca z firmami korporacyjnymi - woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie
Zastępca Dyrektora Sprzedaży
Łukasz Czoska
Tel. kom. +48 600 878 893
l.czoska@focushotels.pl

Współpraca z biurami podróży, firmami
korporacyjnymi
Dyrektor ds. Zarządzania Przychodami
Grzegorz Zawiasa
g.zawiasa@focushotels.pl
Specjalista ds. Zarządzania Przychodami
Karol Ratka
k.ratka@focushotels.pl
   
Kierownik Sprzedaży
Marta Górska - Jarząbkowska
Tel. kom. +48 606 318 014
m.gorska@focushotels.pl

Współpraca z firmami korporacyjnymi-
woj. pomorskie, zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
Kierownik Sprzedaży
Michał Kukulak
Tel. kom. +48 885 852 636
m.kukulak@focushotels.pl

Współpraca z firmami korporacyjnymi - woj. łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie
Kierownik Sprzedaży
Kamil Wantuła
Tel. kom. +48 669 978 507
k.wantula@focushotels.pl

Współpraca z firmami korporacyjnymi-
woj. śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Kierownik Sprzedaży
Julita Skórska
Tel. kom. +48 608 265 729
j.skorska@focushotels.pl

Współpraca z firmami korporacyjnymi- woj. mazowieckie, woj. podlaskie, woj. lubelskie

  Inspektor Ochrony Danych
Michał Komarnicki
iod@focushotels.pl


HOTELE


Focus Hotel SZCZECIN

70-515 Szczecin
ul. Małopolska 23
tel. +48 91 433 05 00 
fax +48 91 484 97 43
szczecin@focushotels.pl


Dyrektor hotelu
Łukasz Cieślak
l.cieslak@focushotels.pl

Focus Hotel ŁÓDŹ

90-554 Łódź
ul. Łąkowa 23/25
tel. +48 42 637 12 00
fax +48 42 636 98 18
lodz@focushotels.pl


Dyrektor hotelu
Sebastian Sosnowski
s.sosnowski@focushotels.pl

Focus Hotel GDAŃSK

80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 85
tel. + 48 58 350 08 01 / 669 970 788
fax +48 58 350 08 00
gdansk@focushotels.pl


Dyrektor Hotelu
Michał Zbytniewski
m.zbytniewski@focushotels.pl

Focus Hotel Premium Gdańsk

80-454 Gdańsk
ul. Nad Stawem 5
tel. +48 58 670 42 90
fax +48 58 670 42 91
gdansk.premium@focushotels.pl

Dyrektor Hotelu
Łukasz Florczak
l.florczak@focushotels.pl

Focus Hotel KATOWICE CHORZÓW

41-506 Chorzów
ul. Armii Krajowej 15
tel. +48 32 707 45 80
fax. +48 32 707 45 81
chorzow@focushotels.pl

Dyrektor Hotelu
Damian Marszał
d.marszal@focushotels.pl

Focus Hotel Premium INOWROCŁAW

88-100 Inowrocław
ul. Solankowa 17
tel. +48 52 511 41 41
fax. +48 52 511 41 43
inowroclaw@focushotels.pl

Dyrektor Hotelu
Agnieszka Jerzy
a.jerzy@focushotels.pl

Focus Hotel BYDGOSZCZ

85-631 Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 1
tel. +48 52 340 17 66
fax +48 52 346 00 96
bydgoszcz@focushotels.pl

Dyrektor Hotelu
Agnieszka Jerzy
a.jerzy@focushotels.pl

Focus Premium Pod Orłem

85-006 Bydgoszcz
ul. Gdańska 14
tel. +48 52 583 05 30
fax +48 52 584 02 24
podorlem@focushotels.pl

Dyrektor Hotelu
Agnieszka Jerzy
a.jerzy@focushotels.pl

Focus Hotel Premium SOPOT

81-807 Sopot
ul. 1 Maja 7
tel. +48 58 728 45 28
fax: +48 58 728 45 29
sopot@focushotels.pl

Dyrektor Hotelu
Łukasz Florczak
l.florczak@focushotels.pl

Z-ca Dyrektora Hotelu
Michał Zbytniewski
m.zbytniewski@focushotels.pl

 Focus Hotel POZNAŃ

61-144 Poznań
ul. Serafitek 4
tel. +48 61 250 33 14
fax: +48 61 250 33 16

Dyrektor Hotelu
Michał Gustyn
m.gustyn@focushotels.plFocus Hotel Premium Lublin

20-126 Lublin
ul. Podzamcze 1
tel. +48 81 516 55 55
lublin@focushotels.pl

Dyrektor Hotelu
Marcin Ankiersztejn
m.ankiersztejn@focushotels.pl
 

ZARZĄDDyrektor Zarządzający
Prezes Zarządu

Paweł Mirski
p.mirski@focushotels.pl
Dyrektor ds. Rozwoju
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Płoszyński
l.ploszynski@focushotels.pl
 
Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu
Dariusz Burel
d.burel@focushotels.pl
 
Centralny dział rezerwacji