Focus Hotel

News

 

Regulamin promocji ŚNIADANIE GRATIS

Regulamin promocji ŚNIADANIE GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI „ŚNIADANIE GRATIS!”

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Focus Hotels SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 40, posiadająca numer NIP: 967-13-47-422, REGON 341041740, KRS 0000522623.
2. Promocja obejmuje Focus Hotel Katowice Chorzów, znajdujący się w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 15.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 25 kwietnia 2016 r. i trwa do 31 grudnia 2016 r.
4. Osoba posiadająca ulotkę wydaną przez Focus Hotels SA „ŚNIADANIE GRATIS” jest uprawniona do otrzymywania darmowych śniadań do końca roku 2016 przy rezerwacji noclegów w ofercie CENA DNIA.
5. Promocja nie obejmuje innych rezerwacji na warunkach specjalnych.
6. Przy rezerwacji noclegu należy powołać się na hasło „ŚNIADANIE GRATIS” lub pokazać ulotkę.
7. Warunkiem skorzystania z promocji jest pokazanie ulotki jednorazowo podczas zameldowania. Przy kolejnych rezerwacjach w ofercie CENA DNIA na to samo nazwisko darmowe śniadanie będzie dodawane do rezerwacji automatycznie.
8. Ulotkę można przekazywać innym osobom w formie podarunku i ulotka może być wykorzystana przez tę osobę.
9. Ulotka może być wykorzystywana wielokrotnie przez różne osoby w czasie trwania promocji.
10. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych.
11. Darmowe śniadania przypisywane są do gościa, a nie do całej rezerwacji lub pokoju.
12. Ulotka nie uprawnia do zwrotu kosztów przy dokonaniu rezerwacji noclegu ze śniadaniem.
13. Darmowe śniadanie nie jest wymienne na gotówkę lub inne usługi, a ulotka nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie.
14. Promocja ma zastosowanie podczas pobytu, który został poprzedzony w jednym z następujących kanałów: strona www.focushotels.pl, rezerwacja telefoniczna, rezerwacja mailowa, osobista rezerwacja w recepcji hotelowej.
15. Promocja nie ma zastosowania przy pobytach dokonanych poprzez zewnętrzne systemy rezerwacyjne.
16. Przez DARMOWE ŚNIADANIE rozumie się śniadanie hotelowe w formie bufetowej serwowane zgodnie z regulaminem hotelu, w godzinach w nim określonych.
17. Pracownik hotelu jest uprawniony do odmówienia przyjęcia ulotki, jeśli budzi ona wątpliwości co do autentyczności.
18. Każdy korzystający z promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
19. Administratorem danych jest Focus Hotels S.A., ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz. Dane osobowe osób biorących udział w promocji przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów o świadczenie usług hotelowych i innych z nimi związanych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. wymienionych celów.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
21. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem kuponów lub realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Focus Hotels SA.


Pobierz

Powrót

Focus Business, płacisz mniej dostajesz więcej!