Nasze hotele

Klauzula informacyjna ogłoszeń o pracę

Wybierz hotel
Focus Hotel Gdańsk
Focus Hotel Premium Gdańsk
Focus Hotel Szczecin
Focus Hotel Katowice-Chorzów
Focus Hotel Premium Inowrocław
Focus Hotel Premium Bydgoszcz
Focus Hotel Łódź
Focus Hotel Premium Sopot
Focus Hotel Poznań
Focus Hotel Premium Lublin
Focus Hotel Premium Elbląg
Grand Focus Hotel Szczecin
Data przyjazdu i wyjazdu
Najniższa cena tylko
na naszej stronie

Klauzula informacyjna

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-033) przy placu Kościeleckich 3 (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Jeżeli jesteś zainteresowany zachowaniem przez nas Twoich dokumentów aplikacyjnych do celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, prosimy o zawarcie w treści CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-033) przy placu Kościeleckich 3 , dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Focus Hotels S.A. . Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-719) przy ulicy Fordońskiej 40 (dalej ,,FOCUS HOTELS ”). Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (,,IOD”). Dane kontaktowe: Karolina Żebrowska, adres korespondencyjny: ul. Sienna 72a/214 00-833 Warszawa, adres email: iod@focushotels.pl 

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

  • W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
  • W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 1 roku od dnia zgromadzenia danych lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij